Certyfikat uczestnictwa

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 8 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgowa Izbę Lekarską.